ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
• Młodzieżowy Dom Kultury

WSPÓŁORGANIZATOR:
• Port Poetycki w Chorzowie

PATRONAT HONOROWY:
• Patronat Marszałka Województwa Śląskiego
• Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty
• Patronat Prezydenta Miasta Chorzów

PATRONAT MEDIALNY:
• portal „chorzowianin.pl
• portal „pelniakultury.pl
• portal „silesiakultura.pl
• portal „rik.katowice.pl

PATRONAT PROMOCYJNY:
• Kwartalnik kulturalny – „Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
• Miesięcznik Społeczno-Kulturalny – „Śląsk”

I. CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą.
2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.
3. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
4. Pobudzanie wrażliwości.
5. Promocja talentów literackich (poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku)

Załącznik:
Regulamin

Accessibility