Gospodarzem XX Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego w tym kwartale była Gmina Jakubów. Odbył się on w dniu 2 października 2015 roku. Swojej gościnności włodarzom gmin użyczyła p. Elżbieta Fabczak i jej malowniczo położone gospodarstwo agroturystyczne „Na KOŃcu wsi” w Brzozówce. Swoją osobą spotkanie zaszczyciła p. Maria Koc – Senator RP. Obecni byli wszyscy gospodarcze gmin i miast z terenu naszego powiatu. Przyjechali ponadto przedstawicie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz Komendy Powiatowej Policji, którzy udzielali merytorycznych wyjaśnień na poruszane przez Wójtów tematy. Najważniejszymi zagadnieniami, jakie były omawiane to:
– omówienie obecnego stanu prac na drogach powiatowych oraz sposobu składania wniosków w tych sprawach do budżetu Powiatu na 2016 rok,
– omówienie stanu zaawansowania prac nad „Planem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Mińskiego” oraz ustalenie zasad tworzenia przystanków autobusów szkolnych przy drogach powiatowych,
– obowiązki gmin dotyczące niewypałów i innych materiałów wybuchowych,
– informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu,
– prezentacja na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i innych obiektach przez firmę ITM ENERGY,
-prezentacja gospodarstwa agroturystycznego „Na KOŃcu wsi” przez jej właścicielkę Elżbietę Fabczak.
Po wyczerpaniu porządku obrad p. Wójt – Hanna Wocial wręczyła swoim kolegom z powiatu tradycyjny na naszym terenie produkt – ser kozi, wykonany przez mieszkankę miejscowości Rządza.

Opracowała:
Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility