Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego 8 października 2019 r. przyjął uchwałę nr 1423/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Zadanie publiczne pn. „Gmina Jakubów przyjazna pszczołom”, realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów znalazło się na liście ofert dofinansowanych z kwotą dotacji w wysokości 5 500,00 zł. Umowa na realizację zadania publicznego podpisana została w dniu 25.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania dostępne będą w kolejnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl.

 

Accessibility