Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme 2020.

Mając na uwadze, że jednym z celów EUCPN jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwienia nawiązania współpracy roboczej pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Państw Członkowskich (z podmiotów właściwych w zakresie zapobiegania przestępczości),
w załączniku do dokumentu planowane jest uwzględnienie wybranych projektów
z poszczególnych Państw Członkowskich, przewidzianych do realizacji w 2020 roku, w tym także projektów wieloletnich, których cele wpisywałyby się w obszar działań EUCPN.

Jednocześnie Sekretariat EUCPN przyjął założenie, zgodnie z którym w Work Programme 2020 zostaną uwzględnione projekty umieszczone uprzednio w dokumencie na rok 2019,
w przypadku których przewidywana jest kontynuacja w roku 2020. Możliwe jest natomiast przekazanie informacji o nowych projektach, nieuwzględnionych w poprzedniej edycji dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, w celu promowania polskich rozwiązań w obszarze zapobiegania przestępczości organizator zachęca do nadsyłania propozycji projektów, które mogłyby zostać przekazane do wykorzystania w dokumencie przygotowywanym przez EUCPN.

Przedmiotowe projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym w języku angielskim, należy przesłać bezpośrednio do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA
do dnia
18 października 2019 r., na adres poczty elektronicznej: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl


W załączeniu WORK PROGRAMME oraz Formularz konkursowy.

WORK PROGRAMME
Formularz konkursowy

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility