Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ,,Rocznego programu współpracy Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wo których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r.”

Accessibility