Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 25 – 50 lat spełniające łącznie warunki:

a) mieszkają/uczą się/pracują na terenie woj. Mazowieckiego
b) nie posiadają znajomości obsługi komputera,
c) mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do średniego
włącznie,
d) z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania/uzupełnienia./podwyższenia
umiejętności w zakresie TIK,
e) nie uczestniczyły we wsparciu LLL (long life learning) oferowanym w tożsamym
zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015.

Oferujemy szkolenie z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów, obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin lekcyjnych na grupę zakończone egzaminem i możliwością zdobycia certyfikatu ITpass poziom A (https://itpass.pl/#certyfikacja).

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, wymagamy jedynie frekwencji.

Grupa szkoleniowa powinna składać się z min. 12 (max. 14) osób.

Zajęcia min 2 x w tygodniu, w godzinach 9:00 – 13:30 lub 15:00 – 19:30

Rozpoczęcie zajęć pod koniec lipca 2018.

Zapewniamy niezbędny sprzęt komputerowy (laptopy oraz rzutnik), oraz książki dla uczestników szkoleń.

Informacje niezbędne przy zapisie:
Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, wiek, adres zamieszkania, informacje o zatrudnieniu, informacja o dotychczasowym udziale w szkoleniu komputerowym finansowanym z UE, poziom wykształcenia, informacja o orzeczeniu niepełnosprawności.

Organizator szkolenia:
ATForum z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 14, 44-200 Rybnik.

Informacje i zapisy:
Marta Krusiewicz
Urząd Gminy Jakubów
tel. 25 758 20 57

 

Accessibility