GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAKUBOWIE zaprasza na Koncert Muzyki Wielkopostnej i Pasyjnej „Któryś Za Nas Cierpiał Rany” 28 marca 2021 roku, godz. 14.00, Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie, ul. Szkolna 10, 05-306 Jakubów Wydarzenie on-line: na kanale Urzędu Gminy Jakubów na YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=urz%C4%85d+gminy+jakub%C3%B3w, na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Jakubowie-1621689854709785 oraz na Facebooku Gminy Jakubów: https://www.facebook.com/gminajakubow/.

Accessibility