Mieszkańcy Gminy Jakubów

W związku trwającymi pracami nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów na lata 2017-2023”, Wójt Gminy Jakubów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Jakubów na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania niniejszego dokumentu.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Zespole Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10, 05-306 Jakubów.
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną pierwsze wyniki prac diagnostycznych, zmierzających do określenia obszaru zdegradowanego i przeprowadzona zostanie dyskusja dotycząca społecznego odbioru wstępnych wyników diagnozy.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Sprawę prowadzi:
Marta Krusiewicz
tel. 25 758 20 57

 

Accessibility