Zapraszam mieszkańców Gminy Jakubów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowei wszystkich zainteresowanych na warsztat diagnostyczny, którego celem jest omówienie głównych problemów Gminy Jakubów, szczególnie w sferze społecznej, ze wskazaniem ich lokalizacji. Warsztat jest jednym z etapów diagnozy służącej do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023”.

 

Accessibility