Jakubów, dnia 1 marca 2016 roku

IN. 041.6.2016.MK

Mieszkańcy Gminy Jakubów

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Jakubów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jakubów zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na spotkanie informacyjne w dniu 14 marca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów.
Gmina Jakubów planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) dla budynków stanowiących własność Gminy Jakubów oraz indywidualnych budynków mieszkańców.
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie Gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Osoba do kontaktu:
P. Marta Klukowska
tel. 25 758 20 57

Accessibility