Ochotnicza Straż z Pożarna w Ludwinowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie – przeprowadzenie warsztatów kulinarnych „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu” skierowanych do mieszkańców obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej, współfinansowane w ramach umowy
o przyznaniu pomocy 00269-6935-UM0710306/16 na realizację operacji pn. Warsztaty kulinarne „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Załączniki:

Zaproszenie-zapytanie-ofertowe-warsztaty-kulinarne

 

Accessibility