Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie – przeprowadzenie warsztatów instrumentalnych dla 7 osób będących członkami międzypokoleniowej Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubowie, współfinansowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00201-6935-UM0710307/16 na realizację operacji pn. „Jakubowskie impresje muzyczne” – warsztaty wokalne, taneczne i instrumentalne dla lokalnych zespołów z terenu Gminy Jakubów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Załącznik:

Zaproszenie-zapytanie-ofertowe-warsztaty-instrumentalne-Orkiestra-Dęta

Accessibility