czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysponował środki przeznaczone na
współorganizację przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w I półroczu 2019 roku.
Gmina Jakubów znalazła się na liście Beneficjentów, a przedsięwzięcie pn.  „Jakubowski Piknik Rodzinny” zostanie współorganizowany  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Impreza odbędzie się 12 maja 2019 roku na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Na Końcu Wsi w Brzozówce, Brzozówka 8.

Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 13 990,00 zł brutto, z czego Samorząd Województwa Mazowieckiego pokryje koszty jego współorganizacji w kwocie  6 690,00 zł brutto.

Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do promowania i rozwoju kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Jest przedsięwzięciem o charakterze społecznym i obejmuje m.in.  kultywację lokalnej tradycji ludowej połączoną z piknikiem rodzinnym i programem artystycznym w postaci koncertu włoskich przebojów w wykonaniu Andrea Lattari). Aby propagować zdrowy styl życia oraz międzypokoleniową integrację społeczną wszyscy uczestnicy dotrą na piknik rowerami, tj. będą uczestnikami rajdu rowerowego.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Jakubów www.jakubow.pl.

 

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility