STRAŻACY – OCHOTNICY: MDP Z MISTOWA, GRUPA C Z ŁAZISK I GRUPA A Z WIŚNIEWA ZWYCIĘŻYLI W ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH

23 czerwca 2019 roku, na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, odbyły się zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – druha Rafała Królaka, Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial dokonała uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.
Na zawodach obecni byli także Radni Gminy Jakubów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jakubów – Krzysztofem Domańskim, Sołtysi, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie – druh Ryszard Parol, przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego, przedstawiciele prasy lokalnej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Jakubów.
Do rywalizacji przystąpiło sześć męskich drużyn OSP, dwie drużyny żeńskie OSP oraz cztery drużyny MDP. Celem organizowanych zawodów sportowo-pożarniczych OSP było w szczególności mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
Zawody przeprowadzono w trzech konkurencjach – sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe i musztra. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w składzie: bryg. Artur Zalewski – sędzia główny, st. kpt. Tomasz Kosznik – sędzia, kpt. Andrzej Gadomski – sędzia, kpt. Marcin Wojtaszczyk – sędzia.

Klasyfikacja końcowa zawodów :
Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Wiśniew
2. OSP Łaziska
3. OSP Jakubów
4. OSP Mistów
5. OSP Ludwinów
6. OSP Jędzrzejów Nowy

Grupa C – żeńskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Wiśniew

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( w wieku 12-16 lat):
1.MDP – OSP Mistów
2.MDP – OSP Jakubów 1
3.MDP – OSP Jakubów 2
4.MDP – OSP Jędrzejów Now

Ćwiczenie w kategorii MUSZTRA najlepiej wykonali:
Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
OSP Łaziska
Grupa C – żeńskie drużyny pożarnicze:
OSP Wiśniew
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( w wieku 12-16 lat):
MDP Mistów

Zawody odbyły się w przyjacielskiej, miłej i sportowej atmosferze, w obecności wielu kibiców oraz sympatyków pożarnictwa, szczególnie tych najmłodszych. Uwieńczeniem zaciętych zmagań było wręczenie uczestniczącym drużynom pucharów, medali, dyplomów oraz nagród pieniężnych i rzeczowych. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.

Opracowała
Agnieszka Gogol

 

Accessibility