W dniu 28 maja 2017 roku w Łaziskach jako pierwsze w powiecie mińskim miały miejsce zawody sportowo-pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów.
Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – dh Rafała Królaka, uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał – Z-ca Wójta Gminy Jakubów Bogusław Dziedzic.
Na zawodach obecni byli także Radni Gminy Jakubów z Przewodniczącym Rady Gminy Jakubów – Krzysztofem Domańskim, Sołtysi, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie – dh Ryszard Parol, przedstawiciele prasy lokalnej oraz licznie zgromadzona widownia.
W zawodach udział wzięło pięć męskich drużyn OSP, dwie drużyny żeńskie OSP oraz trzy drużyny MDP. Głównym celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu .
Zawody zostały rozegrane w trzech konkurencjach: biegi sztafetowe z przeszkodami, ćwiczenia bojowe oraz jako oddzielna konkurencja – musztra.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w składzie: mł. kapitan Marcin Wojtaszczyk, st. asp. Andrzej Nowak oraz sekc. Andrzej Żbik.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco :

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Wiśniew
3. OSP Jakubów
4. OSP Jędrzejów Nowy
5. OSP Mistów

Grupa C – żeńskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Wiśniew
2. OSP Jędrzejów Nowy

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( w wieku 12-16 lat):

1. MDP – OSP Łaziska
2. MDP – OSP Mistów
3. MDP – OSP Jędrzejów Nowy

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MUSZTRA:

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Mistów
3. OSP Wiśniew
4. OSP Jakubów
5. OSP Jędrzejów Nowy

Grupa C – żeńskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Jędrzejów Nowy
2. OSP Wiśniew

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( w wieku 12-16 lat):
1. MDP Mistów
2. MDP Łaziska
3. MDP Jędrzejów Nowy

Zawody odbyły się w przyjacielskiej i sportowej atmosferze, w promieniach majowego słońca w obecności wielu kibiców oraz sympatyków pożarnictwa, szczególnie tych najmłodszych.
Uwieńczeniem zaciętych zmagań było wręczenie uczestniczącym drużynom pucharów, nagród pieniężnych, medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych.

Accessibility