W piątek 8 grudnia strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, druhowie OSP z terenu gminy Jakubów, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starosty Mińskiego oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jakubowie wzięli udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „ZIMA 2017”.

W związku z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim wspólnie z Urzędem Gminy w Jakubowie opracowali ćwiczenia pod kryptonimem „ZIMA 2017”, które odbyły się na terenie gminy.

Głównym założeniem ćwiczenia było doskonalenie możliwości wdrażania, procedur KP PSP w Mińsku Mazowieckim oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim, na wypadek zdarzeń związanych z występowaniem, niskich temperatur oraz obfitych i długotrwałych opadów śniegu. Poznanie możliwości sprzętowych PSP i OSP oraz doskonalenie możliwości ich wykorzystania przy tego typu zdarzeniach.
Scenariusz zakładał, że na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Mistów a Łaziska w zaspie śnieżnej ugrzązł autobus dowożący dzieci do szkoły. W trakcie zdarzenia panowały dość ekstremalne warunki atmosferyczne (temp. – 23 st. C, obfite opady śniegu, silny wiatr). Na drodze, którą podróżował pojazd znajdują się zaspy śnieżne, minimalna grubość pokrywy śniegu wynosi 45 cm. Standardowe pojazdy będące na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej mają trudności z dotarciem do miejsce zdarzenia. Ze względu na panującą aurę pogodową przerwane zostały dostawy energii elektrycznej w związku, z czym Szkoła Podstawowa w Mistowie nie ma prądu. Ponadto do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim wpływa informacja, że w domu jednorodzinnym w miejscowości Mistów, przebywa osoba, która posiada aparaturę do podtrzymania życia, do której należy dostarczyć agregat prądotwórczy z odpowiednim zapasem paliwa.

Po zakończeniu ćwiczeń w których wzięły udział 3 zastępy i 10 ratowników PSP, 4 zastępy i 20 ratowników OSP z terenu gminy Jakubów odbyło się podsumowanie, na którym rozjemcy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim przedstawiciele Powiatu Mińskiego i Urzędu Gminy w Jakubowie podziękowali wszystkim za udział oraz przekazali swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski.

Accessibility