• Rada Gminy

  WYKAZ RADNYCH GMINY JAKUBÓW W VII KADENCJI 2014 – 2018

  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Domański
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Artur Sobótka

  NR OKRĘGU IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA ADRES MAILOWY
  1. Ślusarczyk Piotr Jakubów p.slusarczyk@jakubow.pl
  2. Sobótka Artur Jakubów a.sobotka@jakubow.pl
  3. Bodecki Sławomir Józefin s.bodecki@jakubow.pl
  4. Kosakowska Anna Bożena Łaziska a.kosakowska@jakubow.pl
  5. Matejkowska Bogusława Moczydła b.matejkowska@jakubow.pl
  6. Stachowicz Marek Aleksandrów m.stachowicz@jakubow.pl
  7. Kot Jacek Jędrzejów Nowy j.kot@jakubow.pl
  8. Oklesiński Krzysztof Jędrzejów Stary k.oklesinski@jakubow.pl
  9. Biegalski Tomasz Mistów t.biegalski@jakubow.pl
  10. Domański Krzysztof Mistów k.domanski@jakubow.pl
  11. Ciarkowski Piotr Anielinek p.ciarkowski@jakubow.pl
  12. Prymek Sylwester Ludwinów s.prymek@jakubow.pl
  13. Kopczyński Dariusz Wiśniew d.kopczynski@jakubow.pl
  14. Nowak Wojciech Rządza w.nowak@jakubow.pl
  15. Kosieradzka Marzanna Nart m.kosieradzka@jakubow.pl

 • Stałe komisje Rady Gminy

  1. Komisja Budżetu, Rolnictwa, Oświaty:
  Przewodniczący – Marzanna Kosieradzka
  Zastępca Przewodniczącego – Artur Sobótka

  2. Komisja Rewizyjna:
  Przewodniczący – Anna Kosakowska
  Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Kopczyński

  Zadania Komisji:

  1. Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
  2. Komisja, kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych gminy bada w szczególności gospodarkę finansową; w tym wykonanie budżetu gminy.
  3. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
  4. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
  5. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o odwołanie Wójta Gminy.

 • Doraźne Komisje Rady Gminy

  Komisja Statutowa:
  Przewodniczący – Tomasz Biegalski

 • SOŁECTWA

  Aktualnie funkcje Sołtysów w Gminie pełnią:

  SOŁECTWO IMIĘ i NAZWISKO ADRES TELEFON
  Aleksandrów Włodzimierz Aniszewski Aleksandrów 21 757 94 61
  730 532 432
  Anielinek Janina Wiktorowicz Anielinek 26 757 91 23
  Antonina Remigiusz Suchenek Antonina 13A 600 578 630
  Brzozówka Sławomir Gołębiowski Brzozówka 1 757 91 14
  503 339 395
  Budy Kumińskie Krzysztof Trzeciak Budy Kumińskie 15 752 62 88
  507 728 771
  Góry Anna Wąsak Góry 9 752 62 48
  Izabelin Leszek Miąsek Izabelin 4C 509 127 391
  Jakubów Tadeusz Kunka Jakubów
  ul. Spacerowa 19
  757 91 55
  Jędrzejów Nowy Elżbieta Gromulska Jędrzejów Nowy 15 757 98 58
  694 625 144
  Jędrzejów Stary Lidia Wanat Konca Jędrzejów Stary 37 757 98 42
  Józefin Krystyna Bakuła Józefin 10a 506 909 764
  Kamionka Irena Królak Kamionka 24 504 188 499
  Leontyna Mariusz Czajka Leontyna 32 512 719 799
  Ludwinów Marek Najman Ludwinów 9 25 752 80 56
  790 779 708
  Łaziska Bogdan Królak Łaziska 21 752 85 63
  518 125 678
  Mistów Renata Podsiadły Mistów
  ul. Strażacka 4
  757 94 15
  539 303 427
  Moczydła Włodzimierz Czyż Moczydła 6 757 94 30
  511 072 756
  Nart Marzanna Kosieradzka Nart 12 517 868 174
  Przedewsie Jerzy Jeznacki Przedewsie 2 7579896
  601 788 928
  Rządza Agata Sobotka Rządza 26 757 93 01
  518 823 314
  Szczytnik Marta Wojciechowska Szczytnik 3A 757 90 13
  511 304 624
  Strzebula Andrzej Żaboklicki Strzebula 16 752 87 56
  512 583 243
  Turek Witold Krusiewicz Turek 32A 757 93 48
  697 482 329
  Tymoteuszew Maciej Łoboda Tymoteuszew 8 752 85 61
  Wiśniew Dariusz Kopczyński Wiśniew 38 602 743 171
  Wola Polska Mariola Damentka Wola Polska 23A 752 85 46
  506 259 551

Accessibility