Gmina Jakubów położona jest w środkowej części Wysoczyzny Kałuszyńskiej, która znajduje się na Nizinie Południowo-Podlaskiej.

Leży na północ od szlaku komunikacyjnego Warszawa – Siedlce, w odległości 45 km od Siedlec, 60 km od Warszawy i 10 km od Mińska Mazowieckiego.

Pod względem administracyjnym gmina Jakubów należy do powiatu mińskiego w województwie mazowieckim. Sąsiaduje z gminami: Stanisławów, Dobre, Kałuszyn, Cegłów i Mińsk Mazowiecki. Gminę tworzy 26 sołectw o łącznej powierzchnia 87 km2, zamieszkuje ją 4999 osób (wg stanu na dzień 31.XII.2004 r.)

Północno-zachodnia i częściowo środkowa część gminy to obszary o dominującej funkcji letniskowej i turystycznej. Tereny w trzech miejscowościach ( Wola Polska, Ludwinów i Tymoteuszew) są przeznaczone w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów pod budownictwo letniskowe.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, energetyczną, telefoniczną, stację wodociągową w Mistowie i stację redukcyjną gazu w Narcie. Położenie gminy przy drodze krajowej nr 2 relacji Warszawa – Terespol i budowa planowanej autostrady A 2 wraz z punktami obsługi podróżnych stwarzają bardzo dobre warunki do inwestowania na tych terenach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na północ od miejscowości znajdują się tereny przeznaczone pod budownictwo przemysłowe, rzemiosło uciążliwe, czy też lecznicę zwierząt.

Głównym zajęciem mieszkańców jest praca w rolnictwie. Bliskość aglomeracji warszawskiej i dobre połączenia komunikacyjne powodują, że wielu ludzi podejmuje pracę poza miejscem zamieszkania.

W gminie rozwija się działalność gospodarcza, głównie jest to handel i usługi związane z produkcją rolną.

Zarejestrowanych jest 225 podmiotów gospodarczych. Na północ od Jakubowa znajdują się obszary przeznaczone pod przemysł, budownictwo, rzemiosło i usługi.

O atrakcyjności gminy świadczy duże zainteresowanie mieszkańców miast kupnem ziemi i osiedleniem się na jej terenie. Z roku na rok przybywa działek rekreacyjnych zlokalizowanych przede wszystkim w okolicy rzeki Rządzy. Jest już około 600 takich działek, z których znaczna część ma charakter nie tylko rekreacyjny.

Na wspomnianej rzece Rządzy planowana jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni około 7 ha. lustra wody.

Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem powiatowym – Mińskiem Mazowieckim, niewielka odległość od Warszawy – stolicy województwa mazowieckiego, przebieg głównej trasy komunikacyjnej o randze krajowej i międzynarodowej w kierunku wschód – zachód, istniejące linie energetyczne i gazociągu wysokiego ciśnienia stwarzają korzystne warunki dalszego rozwoju.

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

injectable male enhancement medicines for premature ejaculation herb benjamin franklin used for male enhancement viro valor xl male enhancement reviews xtrahrd natural male enhancement capsules victor hugo sex drive does birthcontrol decrease sex drive magnum male enhancement 500k in my 30s and my sex drive is high how to get rid of sexual performance anxiety borderline personality disorder no sex drive extensions male enhancement formula ii does mdma increase sex drive amanda crew sex drive gif penis enlargement pills vine long drive sex tablet does stem cell penis enlargement work male chastity premature ejaculation diet pills are they safe fasting and diet pills fat burner pills intermittent fasting does trulicity help lose weight how to lose weight around your hips is it hard to lose weight after pregnancy cheap diet pills that work fast over the counter biochemistry test question diet pill mortality easy figure diet pills side effects forskolin keto cycle pills reviews who to lose weight in a month does sleeping with a heating pad help lose weight when should you take keto pills truvision diet pills side effects rejuvenate cbd gummies for men cbd oil spray for sleep mayim bialik cbd gummies company cbd gummies condor para que sirve cbd gummies makeyou sleepy how do you take cbd gummies for pain can cbd gummies help with migraine how much cbd oil for animal in acute pain
Accessibility