Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie
Jakubów, ul. Mińska 15, Pokój nr 7
(0-25) 757-91-64
(0-25) 758 24 29
gops@jakubow.pl

Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Statut GOPS
Karty usług

Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie – JAKUBOTEKA
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
(0-25) 757-93-28

Starszy bibliotekarz: Iwona Budzyńska-Malinowska
biblioteka@jakubow.pl

Dyrektor: Paulina Piotrowska
dyrektor.biblioteka@jakubow.pl

Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45
(0-25) 757-92-14
filiaw@jakubow.pl

Starszy bibliotekarz: Katarzyna Parol

Od 1 lipca 2023 r. działalność filii biblioteki w Wiśniewie zawieszona.

Na zdjęciu widać budynek z napisem

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Jakubowie im. Orła Białego
ul. Szkolna 10, 05-306 Jakubów
(0-25) 757-91-79
(0-25) 757-95-44
zsjakubow@gmail.com
http://www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl/

Dyrektor: Iwona Grzegorczyk
Wicedyrektor: Maria Suliborska

Szkoła Filialna w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów
(0-25) 757-98-70
spjedrzejow@jakubow.pl
http://www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa w Mistowie im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 3, Mistów, 05-306 Jakubów
(0-25) 757-91-31
spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl

Dyrektor: Lidia Domańska

Na zdjęciu widać fragment placu z pomnikiem papieża Jana Pawła II, który wskazuje gestem błogosławieństwa. Obok pomnika znajduje się tablica pamiątkowa z napisem święcącym jego pontyfikat od 1978 do 2005 roku oraz jego świeckie imię, Karol Wojtyła. Tablica wspomina również 10 rocznicę powstania szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w miejscowości, której nazwa nie jest w pełni widoczna, oraz wymienia fundatorów. W tle widać budynek, prawdopodobnie użyteczności publicznej, z flagą Polski na maszcie. Architektura budynku i jego kolorystyka są typowe dla współczesnych budynków publicznych w Polsce. Wokół pomnika i na placu znajduje się zadbane zieleniec z różnorodnymi roślinami i krzewami. Wszystko to świadczy o tym, że miejsce to ma dla lokalnej społeczności szczególne znaczenie historyczne i kulturowe.

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
Wiśniew 45A, 05-306 Jakubów
(0-25) 757-95-15
spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

Dyrektor: Ewa Charczuk

Żłobek

Gminny Żłobek “Akademia Malucha” w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów
e-mail: zlobekjedrzejow@jakubow.pl
www: www.jakubow.pl/zlobek

Dyrektor: Katarzyna Zawilińska, p.o. Patrycja Rek

Zdjęcie przedstawia grupę osób przed budynkiem żłobka w Jędrzejowie Nowym. Budynek jest żółty z brązowym dachem, a na drzwiach widoczne są różne informacje. Na jednej z tablic widnieje informacja o wsparciu z programu
Accessibility