JUBILEUSZ 550-LECIA  POWSTANIA PARAFII I MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW W 2023 ROKU

Najnowsze aktualności

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Nowe nakładki asfaltowe w gminie Jakubów

W dniu 31 października 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów  o windę  zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych  i pochylni oraz  przebudową...

Zobacz więcej

Dyżury w Urzędzie Gminy

Pracownicy Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu w ramach możliwości czasowych. Poniżej przedstawiona jest lista indywidualnych dyżurów.

 • Wójt Gminy Jakubów
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Leśniczy
 • Pracownicy PZDR
 • Wójt Hanna Wocial przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych, a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00.
  tel. 25 757-91-90, 502-668-840

 • Krzysztof Domański pełni dyżur w Urzędzie Gminy w czwartki w godz. 9:00 – 12:00
  tel. 25 757-91-90, 693-130-103
  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów odbywające się w czwartki zostają odwołane. Wszelkie sprawy, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, elektronicznej na adres mail: k.domanski@jakubow.pl bądź telefonicznie 693 130 103.

 • Andrzej Perzanowski, pełni dyżur w Urzędzie Gminy (parter) we czwartki w godz. 9:00 – 11:00
  tel. tel. 693 891 330
  Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w kancelarii leśnictwa Jakubów. Kontakt z leśniczym Andrzejem Perzanowskim możliwy jest pod nr tel 693 891 330 bądź pod adresem mail andrzej.perzanowski@warszawa.lasy.gov.pl

 • Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim przyjmują interesantów w nowej siedzibie:
  ul. Warszawska 97, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
  Tel. 25 758 45 51.

  Doradca dla Gminy Jakubów Jolanta Sadoch-Krusiewicz – kom. 723 435 702,
  e- mail: jolanta.sadoch@modr.mazowsze.pl

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/34-pzd-minsk-mazowiecki .
  Minister Rolnictwa przedłużył składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 czerwca 2020 roku.
  Obecnie wnioski o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.
W Gminie Jakubów pomoc prawna będzie udzielana w Urzędzie Gminy
w poniedziałki o godz. 13:00 – 17:00.

Więcej informacji

Wellness Cbd Gummies 300mg Reviews Cbd Cube Gummies Green Lobster Zen Cbd Oil Cream For Pain Xanthan In Cbd Gummy Pure Cannaleaf Cbd Gummies Bay Park Cbd Gummies Amazon Cbd Bomb Gummies Hangover How Many Mg Cbd Oil Anxiety How Much Cbd Oil Should I Take Daily For Anxiety Diamond Cbd Gummies Cbd For Anxiety Oil Can You Send Cbd Gummies Through The Mail Hemp Oil Gummies Quality Tre House D9 Cbd Gummies Cbd For Period Pain And Regular Best Quality Cbd Gummies For Anxiety Where To Buy Fun Drops Cbd Gummies Cbd Oil Balm Stick For Pain Pro Players Only Cbd Gummies Cbd Products In Stores
Accessibility