JUBILEUSZ 550-LECIA  POWSTANIA PARAFII I MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW W 2023 ROKU

Najnowsze aktualności

Warsztaty szopek bożonarodzeniowych

Wraz z początkiem grudnia Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie rozpoczęła przygotowania do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zapraszając mieszkańców gminy Jakubów do udziału w warsztatach tworzenia szopek bożonarodzeniowych.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Nowe nakładki asfaltowe w gminie Jakubów

W dniu 31 października 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zobacz więcej

Dyżury w Urzędzie Gminy

Pracownicy Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu w ramach możliwości czasowych. Poniżej przedstawiona jest lista indywidualnych dyżurów.

 • Wójt Gminy Jakubów
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Leśniczy
 • Pracownicy PZDR
 • Wójt Hanna Wocial przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych, a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00.
  tel. 25 757-91-90, 502-668-840

 • Krzysztof Domański pełni dyżur w Urzędzie Gminy w czwartki w godz. 9:00 – 12:00
  tel. 25 757-91-90, 693-130-103
  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów odbywające się w czwartki zostają odwołane. Wszelkie sprawy, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, elektronicznej na adres mail: k.domanski@jakubow.pl bądź telefonicznie 693 130 103.

 • Andrzej Perzanowski, pełni dyżur w Urzędzie Gminy (parter) we czwartki w godz. 9:00 – 11:00
  tel. tel. 693 891 330
  Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w kancelarii leśnictwa Jakubów. Kontakt z leśniczym Andrzejem Perzanowskim możliwy jest pod nr tel 693 891 330 bądź pod adresem mail andrzej.perzanowski@warszawa.lasy.gov.pl

 • Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim przyjmują interesantów w nowej siedzibie:
  ul. Warszawska 97, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
  Tel. 25 758 45 51.

  Doradca dla Gminy Jakubów Jolanta Sadoch-Krusiewicz – kom. 723 435 702,
  e- mail: jolanta.sadoch@modr.mazowsze.pl

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/34-pzd-minsk-mazowiecki .
  Minister Rolnictwa przedłużył składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 czerwca 2020 roku.
  Obecnie wnioski o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.
W Gminie Jakubów pomoc prawna będzie udzielana w Urzędzie Gminy
w poniedziałki o godz. 13:00 – 17:00.

Więcej informacji

more sex cures premature ejaculation how viagra pills work supplementsto take for male enhancement food to help with premature ejaculation pro t plus male enhancement reviews if i have erectile dysfunction from medication natural supplements to take for erectile dysfunction liquor store sex pills work cbd gummies for sexual enhancement best food to cure erectile dysfunction naturally hi daddy i swapped your sleeping pills for erection pill cvs sexual enhancement pills how to lose weight after eating what are some names of prescription diet pills ppse 20 lbs on alli diet pills what stores sell keto fast pills 2 day diet pills lingzhi reviews keto hack pills price does aderall make you lose weight 1 diet pill for weight loss high blood pressure medications that cause arrhythmia warnings blood pressure medications blood pressure medication least side effects high blood pressure medication helps weight loss high blood pressure medications lisinopril which drugs can lower high blood pressure cyclobenzaprine and blood pressure medication diovan medication for high blood pressure automatic blood pressure monitor covered by medical usa today blood pressure medication clonazepam blood pressure medication blood pressure medication starting with a c xanax with blood pressure medication prinivil blood pressure medication ree drummond cbd gummy cbd for nerve pain forum vigor lite rx cbd gummies reviews pain relief cbd near me best cbd oil knee pain topical cbd pain eraser one arm
Accessibility