Najnowsze aktualności

Nowa nakładka asfaltowa na ul. Klonowej w Jakubowie

W połowie maja 2024 roku zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna...

Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Jakubotece

Tydzień bibliotek z Jakuboteką to mnóstwo emocji i atrakcji organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Spotkanie z kulturą na Mazowszu” w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Konsultacje w odniesieniu do lokalizacji zjazdów z drogi powiatowej

Informacja o konsultacjach społecznych w związku ze zleceniem wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 5+610 do km 7+900”.

Szkolenia z zakresu BHP 23.04 – 20.12.2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu BHP, finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz dla uczestników z terenu województwa mazowieckiego.

Relacja z Gminnego Rajdu Rowerowego 2024

W niedzielę 12 maja, odbył się Gminny Rajd Rowerowy i turniej sportowy, organizowane przez Wójta Gminy Jakubów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Jakubów, w ramach zadania publicznego...

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Jakubów

6 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów odbyła się I sesja nowej Rady Gminy, inaugurująca IX kadencję samorządu Gminy Jakubów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach, a jej prowadzenie przypadło najstarszej wiekiem radnej, Wandzie Dąbroś.

Zobacz więcej

Dyżury w Urzędzie Gminy

Pracownicy Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu w ramach możliwości czasowych. Poniżej przedstawiona jest lista indywidualnych dyżurów.

 • Wójt Gminy Jakubów
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Leśniczy
 • Pracownicy PZDR
 • Wójt Hanna Wocial przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych, a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00.
  tel. 25 757-91-90, 502-668-840

 • Damian Domański pełni dyżur w Urzędzie Gminy w czwartki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  tel. 535 142 668 lub tel. (0-25) 757-91-90

 • Leśniczy terenu Gminy Jakubów P. Jarosław Kaźmierski. Dyżur w czwartki  od 9:00 do 11:00.
  Tel. 693 450 353

 • Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim przyjmują interesantów w nowej siedzibie:
  ul. Warszawska 97, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
  Tel. 25 758 45 51.

  Doradca dla Gminy Jakubów Jolanta Sadoch-Krusiewicz – kom. 723 435 702,
  e- mail: jolanta.sadoch@modr.mazowsze.pl

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/34-pzd-minsk-mazowiecki .

  Obecnie wnioski o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.
W Gminie Jakubów pomoc prawna będzie udzielana w Urzędzie Gminy
w poniedziałki o godz. 13:00 – 17:00.

Więcej informacji

Accessibility