Najnowsze aktualności

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Gmina Jakubów otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2024.

Konferencja podsumowująca projekt ,,COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”.

Po wielu miesiącach pracy nad projektem „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”, współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyszedł czas na podsumowanie jego osiągnięć.

Ostatnia sesja Rady Gminy Jakubów w VIII kadencji

Miniona kadencja samorządowa Gminy Jakubów rozpoczęła się 22 listopada 2018 r. Była to dotychczas najdłuższa kadencja w historii, gdyż trwała blisko 5,5 roku. Ten okres przyniósł jednak za sobą szereg wyzwań i nieoczekiwanych wydarzeń, które wywarły wpływ na życie mieszkańców Gminy Jakubów.

Remont ul. Klonowej w Jakubowie

17  kwietnia 2024 roku rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej  w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”. Zadanie  współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Bezpłatne turnusy dla dzieci rolników organizowane przez KRUS

W okresie wakacji 2024 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Edukacja prawna – biuletyn dla młodzieży

Organizacje pozarządowe, prowadzące edukację prawną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co roku kierują również swoje działania do dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

Dyżury w Urzędzie Gminy

Pracownicy Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu w ramach możliwości czasowych. Poniżej przedstawiona jest lista indywidualnych dyżurów.

 • Wójt Gminy Jakubów
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Leśniczy
 • Pracownicy PZDR
 • Wójt Hanna Wocial przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych, a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00.
  tel. 25 757-91-90, 502-668-840

 • Krzysztof Domański pełni dyżur w Urzędzie Gminy w czwartki w godz. 9:00 – 12:00
  tel. 25 757-91-90, 693-130-103

 • Leśniczy terenu Gminy Jakubów P. Jarosław Kaźmierski. Dyżur w czwartki  od 9:00 do 11:00.
  Tel. 693 450 353

 • Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim przyjmują interesantów w nowej siedzibie:
  ul. Warszawska 97, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
  Tel. 25 758 45 51.

  Doradca dla Gminy Jakubów Jolanta Sadoch-Krusiewicz – kom. 723 435 702,
  e- mail: jolanta.sadoch@modr.mazowsze.pl

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/34-pzd-minsk-mazowiecki .

  Obecnie wnioski o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.
W Gminie Jakubów pomoc prawna będzie udzielana w Urzędzie Gminy
w poniedziałki o godz. 13:00 – 17:00.

Więcej informacji

Accessibility