Najnowsze aktualności

Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Jakubowskie Jubileusze

Mazowiecki Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich połączony z 5-leciem działania, w nowej formie Kół Gospodyń w Wiejskich na terenie Gminy Jakubów odbył się 7 czerwca 2024 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym u Państwa Elżbiety i Marka Nowickich w Woli Polskiej.

Dzień Rodziny w Jakubowie

Uśmiechy dzieci to oznaka wypełniającego je szczęścia, na którym zależy każdemu z nas. Dlatego cieszymy się, że z niepohamowanym entuzjazmem trwała zabawa wszystkich dzieci – tych małych i tych dużych - podczas Dnia Rodziny w Jakubowie.

Występ z okazji Dnia Matki

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich mam odbył się w Jakubowie występ grupy międzypokoleniowej obfitujący w uśmiechy i niosący wszystkim mamom gorące życzenia.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Jakubów za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt Gminy Jakubów w terminie do 31 maja 2024 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2023 rok.

Zobacz więcej

Dyżury w Urzędzie Gminy

Pracownicy Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu w ramach możliwości czasowych. Poniżej przedstawiona jest lista indywidualnych dyżurów.

 • Wójt Gminy Jakubów
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Leśniczy
 • Pracownicy PZDR
 • Wójt Hanna Wocial przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych, a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00.
  tel. 25 757-91-90, 502-668-840

 • Damian Domański pełni dyżur w Urzędzie Gminy w czwartki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  tel. 535 142 668 lub tel. (0-25) 757-91-90

 • Leśniczy terenu Gminy Jakubów P. Jarosław Kaźmierski. Dyżur w czwartki  od 9:00 do 11:00.
  Tel. 693 450 353

 • Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim przyjmują interesantów w nowej siedzibie:
  ul. Warszawska 97, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
  Tel. 25 758 45 51.

  Doradca dla Gminy Jakubów Jolanta Sadoch-Krusiewicz – kom. 723 435 702,
  e- mail: jolanta.sadoch@modr.mazowsze.pl

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/34-pzd-minsk-mazowiecki .

  Obecnie wnioski o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.
W Gminie Jakubów pomoc prawna będzie udzielana w Urzędzie Gminy
w poniedziałki o godz. 13:00 – 17:00.

Więcej informacji

Accessibility