hałda czarnego węgla\

Zakup węgla po cenach preferencyjnych – nabór wniosków do 31.01.2023 r.

Procedura zakupu węgla:

  1. Wniosek należy złożyć do dnia 31.01.2023 roku.
  2. Weryfikacja wniosku, ewentualne jego uzupełnienie i podpisanie umowy określającej warunki zakupu.
  3. Dokonanie zapłaty za węgiel przez Wnioskodawcę powinno nastąpić na wskazane w umowie konto bankowe Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.
  4. Informacja telefoniczna z urzędu o zaksięgowaniu wpłaty (odbiór faktury) oraz wskazanie składu odbioru węgla.
  5. Odbiór węgla przez Wnioskodawcę za okazaniem faktury.

Sposób dostarczenia wniosku:

– wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jakubów, ul. Mińska 15 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00 i piątek
8.00-15.00, czwartek jest dniem wewnętrznym;

– przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):

Nazwa instytucji na platformie EPUAP Urząd Gminy Jakubów

Adres skrytki na platformie EPUAP /14120802/skrytka

Korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowalnym, profilem zaufanym
lub podpisem osobistym.

– wniosku nie można złożyć telefonicznie;

– wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe i nie spowoduje rozpoczęcia procedury zakupu węgla.

Opłaty z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach

– koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę i nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Urząd Gminy do miejsca wskazanego przez Wnioskodawcę;

– Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru kupionego węgla we własnym zakresie, niedopuszczalne jest  dzielenie zamówienia.

Uwaga !

Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki wniosek nie przejdzie pozytywnej weryfikacji i nie zostanie podpisana umowa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

257579190 w. 24 lub tel. 257579150

Wniosek i informacje dostępne na stronie internetowej Gminy (www.jakubow.pl) oraz w Urzędzie.

premature ejaculation relationship stress revive male libido can the flu kill yoru sex drive how to enhance male sex drive naturally how to increase sex drive through meditation natural ways to enlarge my penis blood pressure medication no sex drive where to get male enhancement pills online best natural premature ejaculation pills vigrx plus in uae pharmacy how to get your sex drive back up does pregnancy affect your sex drive are you too fat ford pills how to lose weight with wellbutrin fastest way for type 1 diabetics to lose weight who sells the keto diet pills weight loss plan to lose 20 pounds diet pills fen phen does jardiance cause you to lose weight do diet pills really work weight loss does cold water make you lose weight healthy spinach recipes to lose weight cbd gummies in orlando is cbd lotion good for back pain do cbd pens work for anxiety best cbd for bone pain cbd gummy bears candy bag cbd gummies mixed with alcohol does cbd help with sciatic nerve pain best cbd strain for pain cbd oil for sleep for sale premium organics cbd gummies k2 life cbd gummies shark tank cbd gummies sleep time cbd gummies new jersey cbd gummy for tinnitus 1 selling cbd oil for pain very very low cost cbd oil pills for pain cbd patches for anxiety cbd gummies with fentanyl
Accessibility