KOMISARIAT POLICJI W STANISŁAWOWIE

Obejmuje swoim zasięgiem teren trzech gmin: Dobre, Jakubów, Stanisławów.

Obiekt funkcjonuje całodobowo.

Adres:
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów

Kontakt:
tel. 47 72 49 890
fax. 47 72 49 885

Komendant Komisariatu:podinspektor Robert Momot

Szary budynek z napisem Policja.

DZIELNICOWY GMINY JAKUBÓW

młodszy aspirant Krzysztof Krajewski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 214
Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Stanisławowie, ul. Rynek 32A

tel. stacj. 47 72 49 890
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon ul. Szkolnej i ul. Mińskiej w Jakubowie, gdzie znajduje się sklep spożywczy, Szkoła Podstawowa i skwer im.
Kaczorowskiego.

2. Problematyka dotycząca spożywania alkoholu i nieobyczajnych zachowań.

3. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • z uwagi na powstały problem za pomocą działań prewencyjnych i przy kontroli miejsca zakłada się uświadomienie konieczności
    przestrzegania i konsekwencjach naruszania norm prawnych
  • egzekwowanie zachowania zgodnego z prawem poprzez stosowanie pouczeń, postępowania mandatowego i kierowania wniosków
    o ukaranie do sądu.
  • założeniem realizacji podjętych kroków jest zlikwidowanie problemu do poziomu 50% w stosunku do analizowanego okresu

4. Realizacja: 1 sierpnia 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.

Aktualności dotyczące Policji

Debata społeczna w Jakubowie

Informuja o debacie społecznej w Jakubowie, która odbędzie się 18 marca 2024 o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy.

Więcej aktualności

Accessibility