Hanna Wocial

Wójt Gminy

 • Pokój nr 1
 • h.wocial@jakubow.pl

Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta Gminy

Kierownik Referatu Oświatowo – Komunalnego

 • Pokój nr 2
 • b.dziedzic@jakubow.pl

Referat Oświatowo – Komunalny

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi

10 osób


Jolanta Wąsowska

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu, pełniący funkcję Kierownika Referatu Budżetu i Finansów

 • Pokój nr 15
 • +48 25 758 20 04
 • skarbnik@jakubow.pl

Referat Budżetu i Finansów

Grażyna Pytkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Zastępca Głównego Księgowego

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63
 • g.pytkowska@jakubow.pl

Dorota Dębowska

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

 • Pokój nr 6
 • +48 25 25 757 91 61
 • d.debowska@jakubow.pl

Elżbieta Kruk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63
 • a.kruk@jakubow.pl

Sylwia Bartnicka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 758 24 24
 • s.bartnicka@jakubow.pl

Ilona Paluch

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 757 24 24
 • i.paluch@jakubow.pl

Jolanta Jaglińska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96
 • j.jaglinska@jakubow.pl

Ewelina Bankiewicz

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96
 • e.bankiewicz@jakubow.pl

Albina Wolszczak

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarowania odpadami komunalnymi, wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96
 • a.wolszczak@jakubow.pl

Justyna Miłaczewska

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 • Pokój nr 3
 • +48 25 758 24 03
 • j.milaczewska@jakubow.pl

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Ewa Klepacka

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i świadczeń alimentacyjnych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41
 • e.klepacka@jakubow.pl

Grażyna Muszelik

Stanowisko ds. kadr i obsługi kasowej

 • Pokój nr 11
 • +48 25 757 91 29
 • g.muszelik@jakubow.pl

Joanna Rosłońska

Stanowisko ds. sekretariatu, obsługi organów Gminy

 • Pokój nr 1
 • +48 25 757 91 90
 • j.roslonska@jakubow.pl

Monika Michalczyk

Zastępstwo: Agnieszka Gogol

Stanowisko ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 • Pokój nr 10
 • +48 25 758 20 51
 • m.michalczyk@jakubow.pl

Marzena Rek

Kierownik Referatu Inwestycji z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i komunalnej

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57
 • m.rek@jakubow.pl

Referat Inwestycji

Zbigniew Marusa

Stanowisko ds.  rolnictwa, wodociągów i kanalizacji

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50
 • g.marusa@jakubow.pl

Anna Czyżewska

Stanowisko ds. ochrony środowiska, PPOŻ oraz informacji niejawnych

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50
 • a.czyzewska@jakubow.pl

Jacek Biaduń

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41
 • jacek@jakubow.pl

Marta Krusiewicz

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i funduszy zewnętrznych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57
 • m.krusiewicz@jakubow.pl
Accessibility