Urząd Gminy Jakubów

  • ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
  • +48 25 757 91 90
  • +48 25 759 97 19
  • sekretariat@jakubow.pl
  • webmaster2@jakubow.pl

NIP

Urząd Gminy – 822 13 00 414
Gmina Jakubów – 822 214 65 82

Godziny pracy

  • Poniedziałek: 8:00 – 17:00
  • Wtorek: 8:00 – 16:00
  • Środa: 8:00 – 16:00
  • Czwartek: dzień wewnętrzny (nie dotyczy punktu obsługi interesanta na parterze budynku)
  • Piątek: 8:00 – 15:00

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie

Nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010 – Główne
Nr 71 9226 0005 0050 0294 2000 0800 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Elektroniczna skrzynka podawcza

http://epuap.gov.pl

skrytka: /14120802/skrytka

rlz male enhancement review how to use vigrx capsule all natural male enhancements elite 909 black label male enhancement lagging sex drive malegenix male enhancement pills does adhd medication affect sex drive how to cute premature ejaculation penis enlargement new zealand effect of premature ejaculation capatrex male enhancement pills 9 foods that help boost your sex drive sex drive diabetes premature ejaculation treatment in lyndhurst nj new diet pill that starts with aq target market diet pills keto pure diet pills shark tank reviews dexter trim diet pills wich keto pill is best the return of rainbow diet pills how to lose weight without dieting green tea fat burner diet pills reviews is cbd really effective for pain cbd apple rings for sleep cbd gummies 50mg benefits best cbd for painful joints pure cbd gummies 30 count 10 mg cbd dosage for arthritis pain cornbread cbd gummies reviews strenth cbd dose chronic pain delta 8 cbd gummies for anxiety cbd isolate gummies info cbd oil and nerve pain infused creations watermelon cbd gummies review can cbd oil help wiht broken bone pain is cbd oil good for period pain edible cbd gummy dode vs liquid dosage cbd oil pain relief drops best combination of cbd and thc for pain where to buy liberty cbd gummies near me
Accessibility