Zdjęcia prezentujące artystów podczas koncertu "Usta milczą, dusza śpiewa" w dniu 13 maja 2022 r. w Mistowie.

„Usta milczą, dusza śpiewa”

13 maja 2022 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie miała miejsce premiera koncertu muzycznego „Usta milczą, dusza śpiewa” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie. Partnerem Wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

mężczyzna na wózku inwalidzkim

Dostępny Samorząd Terytorialny

Gmina Jakubów przystąpiła do projektu pn. „Dostępny Samorząd Terytorialny”, w którym udział bierze udział 64 jednostek samorządu terytorialnego wytypowanych w drodze rekrutacji. Z ramienia Urzędu Gminy Jakubów w projekcie udział weźmie 4 pracowników, w tym koordynator dostępności.

Accessibility