Jest to sygnał informacyjny, który stanowi rozszerzenie sieci w społecznościach w Polsce, finansowanych przez władze samorządowe mazowieckiego. Znak zawiera tekst i logo informujące o udziale samorządu województwa mazowieckiego w finansowaniu.

Nowa nakładka asfaltowa w Szczytniku

Z końcem marca 2024 roku zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Szczytnik, realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Na miejscu widać grupę osób znajdujących się w ceremonii przecięcia wstęgi, symbolizującej otwarcie nowego obiektu lub wydarzenia. Wśród nich są osoby trzymające nożyczki i przygotowujące się do przecięcia uroczystych wstęgi.

Otwarcie gminnych inwestycji w Jakubowie

Gminę Jakubów w dniu 14 marca 2024 roku odwiedziła P. Janina Ewa Orzełowska – Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, która  wspólnie z P. Hanną Wocial –  Wójt Gminy Jakubów dokonała symbolicznego otwarcia Lokalnego Centrum Integracji Społecznej, znajdującego się w  budynku Urzędu Gminy Jakubów.

Na obrazku jest nieutwardzona droga przez gęsty, leśny obszar. Szlak jest dostępny z obu stron przez wysokie drzewa, które znajdują się w tunelu naturalnym.

Remonty dróg w gminie Jakubów

11 marca 2024 roku rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Szczytnik, realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”.

30 listopada 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudową przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Budynek Urzędu Gminy Jakubów z nową windą zewnętrzną

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudowie przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudową sieci napowietrznej niskiego napięcia.

Accessibility