Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania: „Konserwacja i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny w Jakubowie, gm. Jakubów – Etap I”

Gmina Jakubów  zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Konserwacja i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny   w Jakubowie,  gm. Jakubów – Etap I”

Remont ul. Klonowej w Jakubowie

17  kwietnia 2024 roku rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej  w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”. Zadanie  współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Jest to sygnał informacyjny, który stanowi rozszerzenie sieci w społecznościach w Polsce, finansowanych przez władze samorządowe mazowieckiego. Znak zawiera tekst i logo informujące o udziale samorządu województwa mazowieckiego w finansowaniu.

Nowa nakładka asfaltowa w Szczytniku

Z końcem marca 2024 roku zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Szczytnik, realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Accessibility