17  kwietnia 2024 roku rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej  w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”. Zadanie  współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację  ww. prac, z którym w dniu  18 stycznia 2024 roku zawarta została umowa jest Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK – TRANS Piotr Kowalczyk, Anielów 26, 08-460 Sobolew za wynagrodzeniem  719 156,06 zł brutto.

Dotacja ze środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji wynosi 60% całkowitej wartości zadania. Pozostałe 40 % stanowi wkład własny Gminy Jakubów.

Termin realizacji zadania – 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

 

 

Opracowała:

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility