• Rada Gminy

  WYKAZ RADNYCH GMINY JAKUBÓW W VII KADENCJI 2018 – 2023

  NR IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL FUNKCJA
  1. Sobótka Artur a.sobotka@jakubow.pl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  2. Bodecki Sławomir s.bodecki@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  3. Bziuk Ewa e.bziuk@jakubow.pl Członek Komisji Rewizyjnej
  4. Matejkowska Bogusława b.matejkowska@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  5. Miąsek Leszek l.miasek@jakubow.pl Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Rewizyjnej
  6. Stachowicz Marek m.stachowicz@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  7. Kot Jacek j.kot@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  8. Wocial Bartłomiej b.wocial@jakubow.pl Członek Komisji Rewizyjnej
  9. Paluch Krzysztof k.paluch@jakubow.pl Wiceprzewodniczący Komisji BRO
  10. Domański Krzysztof k.domanski@jakubow.pl Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
  11. Ciarkowski Piotr p.ciarkowski@jakubow.pl Członek Komisji Rewizyjnej
  12. Dąbroś Wanda w.dabros@jakubow.pl Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Rewizyjnej
  13. Kopczyński Dariusz d.kopczynski@jakubow.pl Wiceprzewodniczący KomisjiRewizyjnej
  14. Jagliński Piotr p.jaglinski@jakubow.pl Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakubów
  15. Kosieradzka Marzanna m.kosieradzka@jakubow.pl Przewodnicząca Komisji BRO
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • SOŁECTWA

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Accessibility