• Rada Gminy

  WYKAZ RADNYCH GMINY JAKUBÓW W VII KADENCJI 2018 – 2023

  NR IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL FUNKCJA
  1. Sobótka Artur a.sobotka@jakubow.pl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  2. Bodecki Sławomir s.bodecki@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  3. Bziuk Ewa e.bziuk@jakubow.pl Członek Komisji Rewizyjnej
  4. Matejkowska Bogusława b.matejkowska@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  5. Miąsek Leszek l.miasek@jakubow.pl Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Rewizyjnej
  6. Stachowicz Marek m.stachowicz@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  7. Kot Jacek j.kot@jakubow.pl Członek Komisji BRO
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  8. Wocial Bartłomiej b.wocial@jakubow.pl Członek Komisji Rewizyjnej
  9. Paluch Krzysztof k.paluch@jakubow.pl Wiceprzewodniczący Komisji BRO
  10. Domański Krzysztof k.domanski@jakubow.pl Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
  11. Ciarkowski Piotr p.ciarkowski@jakubow.pl Członek Komisji Rewizyjnej
  12. Dąbroś Wanda w.dabros@jakubow.pl Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Rewizyjnej
  13. Kopczyński Dariusz d.kopczynski@jakubow.pl Wiceprzewodniczący KomisjiRewizyjnej
  14. Jagliński Piotr p.jaglinski@jakubow.pl Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakubów
  15. Kosieradzka Marzanna m.kosieradzka@jakubow.pl Przewodnicząca Komisji BRO
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • SOŁECTWA

  Aktualnie funkcje Sołtysów w Gminie pełnią:

  SOŁECTWO IMIĘ i NAZWISKO KOD POCZTOWY
  ADRES
  Aleksandrów Michał Sap 05-306 Jakubów Aleksandrów
  Anielinek Dorota Dębowska 05-306 Jakubów Anielinek
  Antonina Remigiusz Suchenek 05-306 Jakubów Antonina
  Brzozówka Sławomir Gołębiowski 05-306 Jakubów Brzozówka
  Budy Kumińskie Arkadiusz Trzeciak 05-306 Jakubów Budy Kumińskie
  Góry Anna Wąsak 05-306 Jakubów Góry
  Izabelin Leszek Miąsek 05-306 Jakubów Izabelin
  Jakubów Renata Gałązka 05-306 Jakubów Jakubów
  Jędrzejów Nowy Elżbieta Gromulska 05-306 Jakubów Jędrzejów Nowy
  Jędrzejów Stary Jolanta Gzowska 05-306 Jakubów Jędrzejów Stary
  Józefin Krystyna Bakuła 05-306 Jakubów Józefin
  Kamionka Emil Adamkiewicz 05-306 Jakubów Kamionka
  Leontyna Kamil Ankersztajn 05-306 Jakubów Leontyna
  Ludwinów Marta Krusiewicz 05-306 Jakubów Ludwinów
  Łaziska Bogdan Królak 05-306 Jakubów Łaziska
  Mistów Renata Podsiadły 05-306 Jakubów Mistów
  Moczydła Włodzimierz Czyż 05-306 Jakubów Moczydła
  Nart Marzanna Kosieradzka 05-306 Jakubów Nart
  Przedewsie Katarzyna Sikorska 05-306 Jakubów Przedewsie
  Rządza Agata Sobotka 05-306 Jakubów Rządza
  Szczytnik Marta Wojciechowska 05-306 Jakubów Szczytnik
  Strzebula Andrzej Żaboklicki 05-306 Jakubów Strzebula
  Turek Witold Krusiewicz 05-306 Jakubów Turek
  Tymoteuszew Maciej Łoboda 05-306 Jakubów Tymoteuszew
  Wiśniew Dariusz Kopczyński 05-306 Jakubów Wiśniew
  Wola Polska Mariola Damentka 05-306 Jakubów Wola Polska

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }