Hanna Wocial

Wójt Gminy

 • Pokój nr 1
 • +48 25 758 20 22

Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta Gminy

Kierownik Referatu Oświatowo – Komunalnego

 • Pokój nr 2
 • +48 25 757 91 10

Referat Oświatowo – Komunalny

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi

10 osób


Jolanta Wąsowska

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu, pełniący funkcję Kierownika Referatu Budżetu i Finansów

 • Pokój nr 15
 • +48 25 758 20 04

Referat Budżetu i Finansów

Grażyna Pytkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Zastępca Głównego Księgowego

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63

Dorota Dębowska

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

 • Pokój nr 6
 • +48 25 25 757 91 61

Elżbieta Kruk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63

Sylwia Bartnicka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 758 24 24

Ilona Paluch

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 757 24 24

Jolanta Jaglińska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96

Ewelina Bankiewicz

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96

Albina Wolszczak

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarowania odpadami komunalnymi, wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96

Justyna Miłaczewska

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 • Pokój nr 3
 • +48 25 758 24 03

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Ewa Klepacka

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i świadczeń alimentacyjnych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41

Grażyna Muszelik

Stanowisko ds. kadr i obsługi kasowej

 • Pokój nr 11
 • +48 25 757 91 29

Joanna Rosłońska

Stanowisko ds. sekretariatu, obsługi organów Gminy

 • Pokój nr 1
 • +48 25 757 91 90

Monika Michalczyk

Zastępstwo: Agnieszka Gogol

Stanowisko ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 • Pokój nr 10
 • +48 25 758 20 51

Marzena Rek

Kierownik Referatu Inwestycji z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i komunalnej

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57

Referat Inwestycji

Zbigniew Marusa

Stanowisko ds. rolnictwa, wodociągów i kanalizacji

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50

Anna Czyżewska

Stanowisko ds. ochrony środowiska, PPOŻ oraz informacji niejawnych

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50

Jacek Biaduń

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41

Marta Krusiewicz

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i funduszy zewnętrznych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57
cbd male enhancer sex drive down on keto clemix male enhancement does vitamin d help sex drive how do you put on male enhancement underwear male enhancement supplyment penis enlargement with red light therapy do male enhancement products actually work paroxetine dosage premature ejaculation double dick dude penis enlargement twitter penis enlargement by stretching testo prime male enhancement meth ruins sex drive sex drive of a 62 year old man increase sex drive months best penis enlargement pills reviews natural way for penis enlargement best penis enlargers premature ejaculation huge cock are penis enlargement pills dangerous sex with uber driver story lavestra male enhancement how to use ssri for premature ejaculation male enhancement exercise programs how long do cbd gummies stay in system cbd oil rub for back pain cbd gummy store near me holistic health cbd gummies free trial cbd whole plant oil for sciatica pain effects of cbd 180 mg gummy cbd oil gummies for children high cbd anxiety san francisco which is better for sleep cbd or cbn do you have to be 21 to buy cbd gummies best cbd gummies for pain uk revive cbd oil for pain cbd hemp oil for back pain cbd massage for pain the best cbd gummies for anxiety cbd cause muscle pain
Accessibility