Hanna Wocial

Wójt Gminy

 • Pokój nr 1
 • +48 25 758 20 22

Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta Gminy

Kierownik Referatu Oświatowo – Komunalnego

 • Pokój nr 2
 • +48 25 757 91 10

Referat Oświatowo – Komunalny

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi

10 osób


Jolanta Wąsowska

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu, pełniący funkcję Kierownika Referatu Budżetu i Finansów

 • Pokój nr 15
 • +48 25 758 20 04

Referat Budżetu i Finansów

Grażyna Pytkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Zastępca Głównego Księgowego

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63

Dorota Dębowska

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

 • Pokój nr 6
 • +48 25 25 757 91 61

Elżbieta Kruk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63

Sylwia Bartnicka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 758 24 24

Ilona Paluch

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 757 24 24

Jolanta Jaglińska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96

Ewelina Bankiewicz

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96

Albina Wolszczak

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarowania odpadami komunalnymi, wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96

Justyna Miłaczewska

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 • Pokój nr 3
 • +48 25 758 24 03

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Ewa Klepacka

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i świadczeń alimentacyjnych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41

Grażyna Muszelik

Stanowisko ds. kadr i obsługi kasowej

 • Pokój nr 11
 • +48 25 757 91 29

Joanna Rosłońska

Stanowisko ds. sekretariatu, obsługi organów Gminy

 • Pokój nr 1
 • +48 25 757 91 90

Monika Michalczyk

Zastępstwo: Agnieszka Gogol

Stanowisko ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 • Pokój nr 10
 • +48 25 758 20 51

Marzena Rek

Kierownik Referatu Inwestycji z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i komunalnej

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57

Referat Inwestycji

Zbigniew Marusa

Stanowisko ds. rolnictwa, wodociągów i kanalizacji

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50

Anna Czyżewska

Stanowisko ds. ochrony środowiska, PPOŻ oraz informacji niejawnych

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50

Jacek Biaduń

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41

Marta Krusiewicz

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i funduszy zewnętrznych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57
Accessibility