traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

Gmina Jakubów realizuje operacje pn. ,,Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi”

tablica z logotypami

Gmina Jakubów realizuje operacje pn. ,,Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi”

 

Termin wyjazdu: 5-7 lipca 2023 r.

Gmina Jakubów organizuje wyjazd studyjny pt. ,,Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi”  realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na obszarze Gminy Jakubów, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Gminy Jakubów, należące do stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu Gminy  lub są przedstawicielami partnera (LGD Ziemi Mińskiej – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji).

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca 2023 r. do godziny 14.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów lub przesyłanie formularza na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl

penis enlargement risk dr rowe penis enlargement enlargement stories penis natural food for premature ejaculation prescription pill for premature ejaculation consequences of penis enlargement pjlls vigrx stock dividend ways to increase your sex drive after having a baby prozac and decreased sex drive supplements to increase libido male texas sexual performance by a child i have a really high sex drive penis enlargement slc what are yellow pills viagra a pill that helps you lose weight eliz keto pills reviews how to starve yourself to lose weight shred diet pills gnc keto diet pills 5 dollars does estrogen pills make you fat fat blockers pills review how do you lose weight with gastric bypass keto wave pills reviews what does diet pills do for the body best fat burner pills in australia what to do before bed to lose weight is adipex diet pills safe how to lose water weight ayurveda are prescription diet pills bad for you are there any good dieting pills best diet pills for women over the counter cla diet pills side effects does lupus make you lose weight how fat burner pills work science cbd gummies for ed is broad spectrum cbd good for pain anxiety and cbd use cbd dosage for pain how to take cbd for sleep cbd gummies work wonders
Accessibility