czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski
25 lat Mazowsze
herb gmina

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu  w dniu 6 lutego 2024 roku  rozstrzygnął nabory w ramach 11 autorskich programów wsparcia. Do mazowieckich beneficjentów trafi blisko 190 mln zł na ponad 2 tys. projektów.

Gmina Jakubów znajdując się na listach beneficjentów  otrzymała dofinansowanie  w łącznej kwocie  755 648,17 zł na realizację zadań w ramach 7 programów wsparcia:

  1. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Jakubów” – dofinansowanie w kwocie 416 000,00 zł w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”;
  2. „Remont świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Jakubów – dofinansowanie w kwocie 198 313,17 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”;
  3. „Aktywizacja Seniorów w Gminie Jakubów” – dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł w ramach programu  Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”;
  4. „Wykonanie altany w miejscowości Rządza, gm. Jakubów” – dofinansowanie  w kwocie 15 000,00  zł w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”;
  5. „Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozówce, gm. Jakubów” – dofinansowanie  w kwocie 15 000,00 zł w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”;
  6. Remont strażnicy OSP w Wiśniewie – dofinansowanie w kwocie 38 000,00 zł  w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP”;
  7. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łaziska, OSP Mistów, OSP Wiśniew, OSP Jakubów – dofinansowanie w kwocie 23 350,00  zł w ramach programu „OSP – 2024”
  8. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jakubów – dofinansowanie  w kwocie 9 985,00   zł w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”.

Wszystkie zadania zrealizowane zostaną w roku 2024.

Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego, szczególne podziękowania kierujemy do Pani Janiny Ewy Orzełowskiej oraz całego Zarządu Województwa Mazowieckiego, za przyznane dofinansowanie, które zdecydowanie poprawi jakość życia oraz podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jakubów.

 

Opracowała:

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility