Można udostępnić grupę osób siedzących przy różnych stołach w jednym pomieszczeniu. Ludzie muszą być zaangażowani w rozmowy, jedzenie lub inne czynności związane ze stołem.

Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie – rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku

5 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów odbyło się szkolenie pt. „Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie – rola pszczół i dzikich zapylaczy   w środowisku”, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemi Mińskiej” przy współpracy z p. Hanną Wocial – Wójtem Gminy Jakubów.

Accessibility