Informacja z realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Jakubów– stan na dzień 31.03.2024 roku

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 158;
  2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 89;
  3. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Jakubów – 1 841 018,02zł.

STRESZCZENIE:

Accessibility