INFORMACJA O KOŁACH ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY JAKUBÓW

 • Koło Łowieckie „Jeleń” – OBWÓD NR 387

  ul. Dedala 3 m 14
  03 – 983 Warszawa
  Tel. 0 22 693 05 98

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Bogusław Juengst,
  tel. 501 018 987

 • Koło Łowieckie Nr 128 „DIANA” – OBWÓD NR 386

  SGGW
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa
  e-mail: kolodiana@gmail.com

  Adres do korespondencji:
  Skrytka pocztowa 1
  02-514 Warszawa

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: Szymon Garwolski, tel. 723 502 535

 • Koło Łowieckie Nr 32 przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie – OBWÓD NR 361

  ul. Nicejska 1 m 223
  02 – 763 Warszawa
  tel. 22 842 91 28
  e-mail: rafal@com-service.com.pl

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Dariusz Matejak tel. 602 37 27 59, kolo32mr@gmail.comzielonkiewiczmarek@gmail.com

 • Mińsko–Mazowieckie Koło Łowieckie – OBWÓD NR 410

  ul. Kosmiczna 4
  05 – 300 Mińsk Mazowiecki
  Tel. 0 25 758 52 07

  Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Andrzej Janczuk, tel. 602 323 395

 • Nadleśnictwo Mińsk - Obwód Łowiecki nr 411

  ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 41
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Henryk Witkowski Tel. 25 759 35 34, 693 456 129, henryk.witkowski@warszawa.lasy.gov.pl

Sprawami z zakresu łowiectwa z ramienia Urzędu Gminy Jakubów zajmuje się P. Marta Krusiewicz, pok. nr 13, tel. 25 758 20 57, e-mail: inwestycje@jakubow.pl

 

Graficzny podział na obwody łowieckie

Aktualności dotyczące Kół Łowieckich

Więcej aktualności

ronaldo penis enlargment covid 19 vaccine penis enlargement vitamin b6 male libido vigrx plus where to buy in usa penis enlarger extender viagra premature ejaculation help doctor recommended penis enlargement ssri medication dapoxetine and premature ejaculation premature ejaculation pills over the counter penis enlargment at home best libido booster for male like garlic best reviewed male enhancement pills consumer report cayenne pepper for male libido magnum male enhancement pills 25k nitric oxide and erectile dysfunction rhino max male enhancement pills reviews viagra cost mexico blue chew viagra top 5 male sexual enhancement pills stim rx male enhancement pills reviews erectile dysfunction kansas city rhino shark male enhancement anafranil for premature ejaculation dosage ayurvedic treatment of premature ejaculation what to do stop premature ejaculation erectile dysfunction after stroke does aetna cover viagra white tiger male enhancement pills reviews how to lose weight from the face topamax used diet pill omegamaxx keto pills reviews best prescription diet pill to lose weight fast ingreddients in cbd gummies cbd for anxiety you tube tko gummies 750mg cbd infused vitamia hemp extract gummies can hemp gummies get u high cbd gummies for sleep and stress powerful natural relief cbd gummies stanley brothers cbd gummies
Accessibility