lis z otworzonym pyskiem

Informacja o o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 roku.

plakat z napisem A OGŁASZAM że w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. planowane jest przeprowadzenie * AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Accessibility