INFORMACJA O KOŁACH ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY JAKUBÓW

 • Koło Łowieckie „Jeleń” – OBWÓD NR 387

  ul. Dedala 3 m 14
  03 – 983 Warszawa
  Tel. 0 22 693 05 98

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Bogusław Juengst,
  tel. 501 018 987

 • Koło Łowieckie Nr 128 „DIANA” – OBWÓD NR 386

  SGGW
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa
  e-mail: kolodiana@gmail.com

  Adres do korespondencji:
  Skrytka pocztowa 1
  02-514 Warszawa

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: Szymon Garwolski, tel. 723 502 535

 • Koło Łowieckie Nr 32 przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie – OBWÓD NR 361

  ul. Nicejska 1 m 223
  02 – 763 Warszawa
  tel. 22 842 91 28
  e-mail: rafal@com-service.com.pl

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Dariusz Matejak tel. 602 37 27 59, kolo32mr@gmail.comzielonkiewiczmarek@gmail.com

 • Mińsko–Mazowieckie Koło Łowieckie – OBWÓD NR 410

  ul. Kosmiczna 4
  05 – 300 Mińsk Mazowiecki
  Tel. 0 25 758 52 07

  Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Andrzej Janczuk, tel. 602 323 395

 • Nadleśnictwo Mińsk - Obwód Łowiecki nr 411

  ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 41
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Osoba wyznaczona do zespołu szacowania strat w uprawach spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Henryk Witkowski Tel. 25 759 35 34, 693 456 129, henryk.witkowski@warszawa.lasy.gov.pl

Sprawami z zakresu łowiectwa z ramienia Urzędu Gminy Jakubów zajmuje się P. Marta Krusiewicz, pok. nr 13, tel. 25 758 20 57, e-mail: inwestycje@jakubow.pl

 

Graficzny podział na obwody łowieckie

Aktualności dotyczące Kół Łowieckich

Więcej aktualności

Accessibility