kola-lowieckieINFORMACJA O KOŁACH ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY JAKUBÓW

1. Koło  Łowieckie  „Jeleń” – OBWÓD NR 387

ul. Dedala 3 m 14
03 – 983 Warszawa
tel. 0 22 693 05 98

Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: Feliks Bartnicki, Mistów ul. Północna 11, tel. 25 752 84 44

2. Koło Łowieckie  Nr 128 „DIANA” – OBWÓD NR 386

Adres siedziby:
SGGW
Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
e-mail: kolodiana@gmail.com

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 108
02-770 Warszawa 130

Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Ryszard Ślusarczyk tel. 0 502 953 713

3. Koło Łowieckie Nr 32
przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie – OBWÓD NR 361

ul. Nicejska 1 m 223
02 – 763 Warszawa
tel. 22 842 91 28
e-mail: rafal@com-service.com.pl

Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Dariusz Paczkowski tel. 0 602 650 475, P. Dariusz Matejak tel. 25 758 67 87, 602 37 27 59

4. Mińsko – Mazowieckie Koło Łowieckie – OBWÓD NR 410

ul. Kosmiczna 4
05 – 300 Mińsk Mazowiecki
tel. 0 25 758 52 07

Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych: P. Henryk Wadas tel. 0 25 757 01 44

5. Nadleśnictwo Mińsk – Obwód Łowiecki nr 411

ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 41
05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń: P. Henryk Witkowski Tel. 25 759 35 34, 693 456 129

Accessibility