Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie
Jakubów, ul. Mińska 15, Pokój nr 7
tel. (0-25) 757-91-64
e-mail: gops@jakubow.pl

Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Statut GOPS
Pracownicy
Karty usług
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

niebieska grafika na białym tle przedstawiająca rodzinę

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Aktualności dotyczące GOPS

Dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wszystkim Pracownikom Socjalnym, a w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie, serdecznie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej...

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Jakubów do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie ogłasza wstępny nabór uczestników.

Ważne zmiany w dodatku węglowym

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła...

Dodatek węglowy w Gminie Jakubów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, zakładającą jednorazową wypłatę w wys. 3000 zł.

Korpus wsparcia Seniora na 2022

Gmina Jakubów otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu "Korpus wsparcia Seniora na 2022" w kwocie 8,899 zł.

Zobacz więcej

Accessibility