Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie
Jakubów, ul. Mińska 15, Pokój nr 7
tel. (0-25) 757-91-64
e-mail: gops@jakubow.pl

Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Statut GOPS
Pracownicy
Karty usług
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

niebieska grafika na białym tle przedstawiająca rodzinę

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Aktualności dotyczące GOPS

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. – nowe zasady

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ’’ – EDYCJA 2023

Gmina Jakubów realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nowy okreś świadczeniowy 2023/2024

Osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. powinny składać wnioski (w formie papierowej) o przyznanie świadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie począwszy od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

Zobacz więcej

Accessibility