Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie
Jakubów, ul. Mińska 15, Pokój nr 7
tel. (0-25) 757-91-64
e-mail: gops@jakubow.pl

Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Statut GOPS
Pracownicy
Karty usług
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

niebieska grafika na białym tle przedstawiająca rodzinę

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Aktualności dotyczące GOPS

Korpus wsparcia Seniora na 2022

Gmina Jakubów otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu "Korpus wsparcia Seniora na 2022" w kwocie 8,899 zł.

Mobilny punkt wsparcia ZUS

W dniu 17 marca 2022 r w godz. 10:00 – 15:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i obsługa 500+ przez ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy
(RKO). Wniosek o RKO składany jest do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jakubów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że od dnia 15.02.2022 r. do dnia 11.03.2022 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021).

Dodatek Osłonowy w Gminie Jakubów

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, na
mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. został wprowadzony dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" w 2022 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach Programu do dnia 19 października 2021 r.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jakubów

W dniu 9 września 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie przeprowadził ostatnią akcję dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.

Zobacz więcej

Accessibility