Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie
Jakubów, ul. Mińska 15, Pokój nr 7
tel. (0-25) 757-91-64
e-mail: gops@jakubow.pl

Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Statut GOPS
Pracownicy
Karty usług
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

niebieska grafika na białym tle przedstawiająca rodzinę

Aktualności dotyczące GOPS

Doradztwo zawodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zaprasza osoby pełnoletnie, w szczególności osoby z niepełnosprawnością, do skorzystania z doradztwa zawodowego.

Konsultacje psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zaprasza osoby pełnoletnie, w szczególności osoby z niepełnosprawnością, do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jakubów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że do dnia 26.03.2024 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. – nowe zasady

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Zobacz więcej

Accessibility