Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że do dnia 09.03.2017 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do GOPS po skierowanie z dokumentami potwierdzającymi dochód netto osiągnięty w poprzednim miesiącu. Warunkiem uzyskania w/w pomocy jest nie przekroczenie poniższego kryterium dochodowego:

  • 1268,00 zł netto – dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,
  • 1028,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jakubowie
(-) Katarzyna Kwiatkowska

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility