produkty żywnościowe z napisem DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI i logo CARITAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że do dnia 26.03.2024 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do GOPS po skierowanie z dokumentami potwierdzającymi dochód netto osiągnięty w poprzednim miesiącu. Pomoc kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 2 056,40 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 590,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem wydanym w 2024 roku.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

Accessibility