Godziny pracy Urzędu w dniu 4 grudnia 2023 roku

W związku z obchodami zakończenia roku jubileuszowego 550-lecia powstania parafii i miejscowości Jakubów, informuję, że w dniu 4 grudnia 2023 roku Urząd Gminy Jakubów będzie czynny do godziny 9.30. Wójt Gminy Jakubów (-) Hanna Wocial

Utrudnienia w związku z pracami remontowymi

Informuję, że w związku z pracami remontowymi w budynku Urzędu Gminy Jakubów ewidencja ludności – pok. Nr 10 w dniu 22 listopada 2023 roku będzie nieczynna, natomiast w dniu 23 listopada 2023 roku kasa- pok. nr 11 Za utrudnienia przepraszamy. Wójt (-) Hanna Wocial

Przerwa w dostawie prądu w dniu 20 września 2023 roku

Informujemy, że 20 września 2023 roku

w godzinach 8.30 – 12.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

w Jakubowie

na ul. Szkolnej od nr 1 do nr 11

oraz

na ul. Mińska od nr 9 do nr 23 (nieparzyste).

W związku z powyższym praca

 Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej zostanie ograniczona.

Wójt

/-/ Hanna Wocial

Informacja o przebudowie budynku Urzędu Gminy

Informuję, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi związanymi z rozbudową budynku Urzędu Gminy Jakubów – rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2 oraz wymianą drzwi zewnętrznych, realizowanymi w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów” wejście do budynku Urzędu Gminy Jakubów, w tym do Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej od dnia 24 maja 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku będzie możliwe wyłącznie od ul. Szkolnej.
Ponadto parking przy budynku Urzędu od ul. Mińskiej zostaje wyłączony z użytkowania.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Przerwy w dostawie wody

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowościach: Anielinek, Jakubów, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów, Moczydła i Góry. Usuwanie awarii może potrwać do południa dnia 05.05.2023 roku. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

how can okra eating affect my sexual performance provitra male enhancement reviews virginia investigating male enhancement sold at gas station herbs for enhancement male male enhancement and vicks vapor rub viagra over counter walgreens which otc male enhancement pills work treat premature ejaculation home remedies erectile dysfunction in your 20s what is the generic brand of viagra eating only vegetables to lose weight fat burner metabolism booster pills where can you find keto diet pills dr ozz miricle fat burnjng pill empire records diet pills gen keto pills reviews did oprah lose weight with keto pills bbb shark tank keto pills gnc popular diet pills simply slim diet pills reviews ingredients in keto booster pills can diet pills affect fertility how much sugar is in cbd gummies sera labs cbd gummies review will cbd gummies show up in urine test pure strength cbd gummies price hemp gummies good reviews reason i cant sleep when i took cbd oil cbd gummies how long to work cbd oil for pain management immune system kanha cannabis infused cbd watermelon gummies milliliter cbd oil dosage for sleep best cbd for sleep problems thc to cbd ratio for pain does cbd gummies help with sex avid hemp cbd pain balm best cbd products for anxiety where can i buy cbd gummies near peabody ma dr oz and oprah cbd gummies savage cbd gummies 250mg
Accessibility