Zmiana terminu zbiórki odpadów

INFORMACJA

W związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy tj. 12 listopada 2018 roku zbiórka odpadów komunalnych , która zgodnie z harmonogramem została wyznaczona na dzień 12 listopada 2018 roku zostaje przełożona na następny dzień tj. 13 listopada 2018 roku.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 13 listopada 2018 roku będą odbierane worki czarne i worki kolorowe.

Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania komputerów wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Załączniki

Projekt-umowy-1SK2018
Zaproszenie-do-złożenia-oferty-cenowej
Formularz-oferty-zal.-nr-2
OPZ-Jakubow

Accessibility