Obiekty zabytkowe reprezentowane są przez budownictwo sakralne, zespoły dworsko – pałacowe oraz w największym stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się w miejscowościach na terenie całej gminy. Do najciekawszych obiektów sakralnych zaliczyć należy kościół murowany, neogotycki zbudowany w 1903 roku według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego oraz plebanię murowaną wybudowaną w 1896 roku w stylu eklektycznym znajdujące się w Jakubowie, a także zespół sakralny parafii mariawickiej p.w. Trójcy Świętej w Wiśniewie. Kościół ten wybudowano w latach 1906-1907w stylu neogotyckim. Zniszczony w czasie II wojny światowej w 1944 roku odbudowany został w roku 1948. Plebania wzniesiona około 1903 roku – zachowana bez zmian.

mlyn-witkowiznaNa uwagę zasługuje ponadto stylowa brama prowadząca na plac przed świątynią. Z zespołu dworsko – pałacowego w Łaziskach zachowała się część dworu z końca XIX wieku oraz park o powierzchni 1,75 ha z zachowaną zabytkową aleją lipową.
W Woli Polskiej (Witkowizna) znajduje się młyn wodny z 1924 roku.

Ponadto wartymi obejrzenia są pomniki przyrody stare drzewa w dawnym parku dworskim w Łaziskach, dąb o obwodzie 420 cm w Woli Polskiej, oraz głaz narzutowy o średnicy 150 cm we wsi Strzebula.

Accessibility