Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jakubów: Ignacy Wocial.

Adres do korespondencji:

Gminna Spółka Wodna Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

Adres e-mail: gswjakubow@wp.pl

Osoba do kontaktu: Zbigniew Marusa

Telefon Kontaktowy: 25 757 91 50 ( wtorek, czwartek godz. 1600 – 1800)

Druk zgłoszenia awarii – do pobrania

Accessibility