HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SPRAWIE WYBORU DELEGATÓW NA WALNE ZGROMADZENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ JAKUBÓW W KADENCJI 2022-2026

 

Lp.

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

1

JĘDRZEJÓW STARY

19.08.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

2

JĘDRZEJÓW NOWY

20.08.2021

1800

REMIZA OSP JĘDRZEJÓW NOWY

3

LEONTYNA

23.08.2021

1900

REMIZA OSP MISTÓW

4

MISTÓW

25.08.2021

1900

REMIZA OSP MISTÓW

5

PRZEDEWSIE

26.08.2021

1900

POSESJA U SOŁTYSA

6

JÓZEFIN

30.08.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

7

TYMOTEUSZEW

06.09.2021

1700

POSESJA U SOLTYSA

8

ŁAZISKA

06.09.2021

1830

POSESJA U SOŁTYSA

9

MOCZYDŁA

14.09.2021

1800

REMIZA OSP MOCZYDŁA

10

ANIELINEK

15.09.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

11

JAKUBÓW

16.08.2021

1800

PLAC REMIZY OSP JAKUBÓW

12

ANTONINA

20.09.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

 

Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Jakubów odbywają się w terminie zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego.

/-/ Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jakubów

Ignacy Wocial

Cbd Gummies Help Nerves Cbd Tincture For Tooth Pain Cbd Gummies With Thc Benefits Fda On Cbd Anxiety Flavrx Sour Gummy Candy Strawberry Belts Cbd Letter Of Necessity Cbd Oil For Anxiety Cbd Thc Production Bacteria Patent Cbd Freeze Pain Relief Price Of Liberty Cbd Gummies Lip Tingling After Eating Cbd Gummy Mental Benefits Of Cbd Oil Anxiety And Paranoia Can You Buy Cbd Gummies In Usa Downregulating Cbd Production By Supplementation Shark Tank Hemp Cbd Gummies Coral Cbd Gummies Review Medical Cbd Oil For Neuralgia Pain 80127 Cbd For Period Pain And Regular How To Store Cbd Gummies Cbd Oil For Pain Price Cbd Gummies For Sleep In Canada
Accessibility