HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SPRAWIE WYBORU DELEGATÓW NA WALNE ZGROMADZENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ JAKUBÓW W KADENCJI 2022-2026

 

Lp.

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

1

JĘDRZEJÓW STARY

19.08.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

2

JĘDRZEJÓW NOWY

20.08.2021

1800

REMIZA OSP JĘDRZEJÓW NOWY

3

LEONTYNA

23.08.2021

1900

REMIZA OSP MISTÓW

4

MISTÓW

25.08.2021

1900

REMIZA OSP MISTÓW

5

PRZEDEWSIE

26.08.2021

1900

POSESJA U SOŁTYSA

6

JÓZEFIN

30.08.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

7

TYMOTEUSZEW

06.09.2021

1700

POSESJA U SOLTYSA

8

ŁAZISKA

06.09.2021

1830

POSESJA U SOŁTYSA

9

MOCZYDŁA

14.09.2021

1800

REMIZA OSP MOCZYDŁA

10

ANIELINEK

15.09.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

11

JAKUBÓW

16.08.2021

1800

PLAC REMIZY OSP JAKUBÓW

12

ANTONINA

20.09.2021

1800

POSESJA U SOŁTYSA

 

Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Jakubów odbywają się w terminie zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego.

/-/ Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jakubów

Ignacy Wocial

Accessibility