WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Jakubów z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników

Accessibility