Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika

20 grudnia 2019 roku Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Gminy Jakubów uzyskały pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego. Umowy z beneficjentem podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

W dniu 11 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Ludwinowa, Łazisk, Jakubowa i Wiśniewa sprzętu specjalistycznego. Tym razem dzięki pomocy finansowej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika do naszych jednostek trafił sprzęt o łącznej wartości ponad 14 tys. zł. Wyszczególnione jednostki za uzyskaną pomoc finansową zakupiły:
1. OSP Ludwinów:
-wąż ssawny 110/2500 PCV
– smok ssawny prosty 110 EN Łączna kwota pomocy finansowej 1 106,00 zł.
2. OSP Łaziska:
– węże tłoczne 52/20 LAOSW – 6 szt.
– węże tłoczne 75/20 LA-OSW – 4 szt. Łączna kwota pomocy finansowej 2 820,00 zł.
3. OSP Jakubów:
– węże tłoczne 75/20 LA-OSW – 6 szt. Łączna kwota pomocy finansowej 2 200,00 zł.
4. OSP Wiśniew:
– Agregat FOGO FH800R
– Najaśnica Mactronic MINI 1800Im -. Łączna kwota pomocy finansowej 8 000,00 zł.

W tym szczególnym dniu dla Ochotniczych Straż Pożarnych nie zabrakło przedstawiciela z Urzędu Województwa Mazowieckiego w osobie Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła słowami:
„–wiem, że od gotowości Ochotniczych Straż Pożarnych oraz zaangażowania zależy nasze bezpieczeństwo. By sprawnie i szybko podejmować akcje ratownicze, potrzebujecie odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu, bo nie wiadomo gdzie się znajdziemy i na jakim terenie możecie nam udzielać tej pomocy.”
W dowód wdzięczności Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów i Druhowie
z terenu Gminy Jakubów przekazali na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka zarządu Województwa Mazowieckiego pamiątkowe zdjęcie, obrazujące jej obecność na wielu uroczystościach strażackich oraz kwiaty.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020  roku, zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację. W punkcie w Mińsku Mazowieckim, prowadzonym przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, uruchomiony został specjalistyczny dyżur prowadzony przez mediatorów.

Usługi świadczone będą każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się prawnikowi, doradcy lub mediatorowi. Na poradę należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę:  25/ 756 40 77 codziennie w godzinach 9.00 – 14.00. lub za pośrednictwem e-maila:  npp@powiatminski.pl (w treści maila należy podać miejsce oraz planowaną datę i godzinę wizyty, wynikające z godzin pracy danego punktu).

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i innych środkach komunikowania się. Osobom tym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Każda udzielona pomoc dokumentowana jest przez prawnika, doradcę lub mediatora poprzez wypełnienie KARTY PORADY, w skład której wchodzi m.in. anonimowa ankieta, w której osoba korzystająca z porady może wyrazić swoją opinię o udzielonej usłudze.

Porad prawnych w punktach pomocy prawnej zlokalizowanych w Mińsku Mazowieckim, Mrozach i Cegłowie, Kałuszynie, Dobrem i Jakubowie udzielają adwokaci i radcowie prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Sulejówku, Halinowie, Dębem Wielkim i Stanisławowie będzie obsługiwała Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mińsku Mazowieckim, Sulejówku, Halinowie, Stanisławowie, Siennicy i Latowiczu będzie obsługiwała Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 28/22.

POBIERZ:
WYKAZ PUNKTÓW NPP/NPO W POWIECIE MIŃSKIM W 2020 ROKU

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }