Zdjęcia przedstawiają obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Mistowie

Gminny Dzień Edukacji

13 października 2021 roku po raz kolejny obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00, kiedy to sala zapełniła się gośćmi, związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy.

Atrybuty sędziowskie rozłożone na białym tle. Młotek, i książki

Poradnik prawny: Prawo mieszkaniowe

Poradnik prawny przygotowany przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie, która w ramach zawartej umowy z Powiatem Mińskim realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu, w 2021r., dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

4 logotypy a poniżej napis: Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Razem dla lokalnej społeczności

Grupa Nieformalna – Aktywne kobietki z Jakubowa przy wsparciu Organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymała mikrodotację
na realizację projektu „Razem dla lokalnej społeczności” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }