Informacja dotycząca opłaty targowej

W związku ze zbliżającym się Odpustem Parafialnym w Jakubowie, w dniu 21 lipca 2024 roku, Wójt Gminy Jakubów przypomina, że zgodnie z Uchwałą NR LXI/366/2023 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów….

wykopany dól przed domem. w dole zbiornik na nieczystości w kolorze zielonym

Przedłużenie terminu przyjmowania dokumentów

Wójt Gminy Jakubów informuje, że ma obowiązek kontroli wszystkich mieszkańców pod kątem realizacji obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania: „Konserwacja i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny w Jakubowie, gm. Jakubów – Etap I”

Gmina Jakubów  zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Konserwacja i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny   w Jakubowie,  gm. Jakubów – Etap I”

Accessibility