Na obrazku widnieje logo i napis "narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0" w kolorze czarnym na tle w kolorze turkusowym. Wyróżniający się prosty, minimalistyczny design, zwracający uwagę na przekaz tekstowy.

Gmina Jakubów otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2024.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymały następujące oddziały przedszkolne z terenu Gminy Jakubów:

  1. Odziały Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie – kwota dofinansowania 2 000,00 zł; wkład własny 500,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 2 500,00 zł.
  2. Odziały Przedszkolne przy Szkole Filialnej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie – kwota dofinansowania 1 500,00 zł; wkład własny 375,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 1 875,00 zł.
  3. Odziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie – kwota dofinansowania 3 000,00 zł; wkład własny 750,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymały następujące szkoły podstawowe z terenu Gminy Jakubów:

  1. Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie – kwota dofinansowania 3 840,00 zł; wkład własny 960,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 4 800,00 zł.
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji 5 000,00 zł.
  3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie – kwota dofinansowania 12 000,00 zł; wkład własny 3 000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł.

Do dyspozycji szkół i oddziałów przedszkolnych przekazana zostanie kwota 32 925,00 zł, z czego 26 340,00 zł stanowić będą środki z dotacji celowej budżetu państwa, a 6 585,00 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Jakubów.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Środki wykorzystane zostaną na zakup wielu ciekawych nowości wydawniczych, literatury dziecięcej, pozycji dotyczących historii Polski XX wieku, książek ukazujących wartość rodziny i życia człowieka, zakup elementów wyposażenia biblioteki, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Accessibility