WODOCIĄGI

SUW „MISTÓW” – zaopatruje w wodę miejscowości: Mistów, Anielinek, Leontyna, Jakubów, Moczydła, Aleksandrow, Góry, Budy Kumińskie, Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, Antoninę, Brzozówkę, Józefin, Przedewsie, Ludwinów, Wolę Polską, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, Szczytnik, Izabelin.

Konserwator SUW Mistów – Edward Antoszczak
tel. 602 592 402

SUW „GARCZYN” – zaopatruje w wodę miejscowości: Turek, Wiśniew, Nart, Kamionka, Strzebula.

Konserwator SUW Garczyn – Witold Wielądek
tel. 696 210 979
Konserwator sieci wodociągowej – Edward Antoszczak tel. 602 592 402

Wszelkie sprawy związane z wodociągami – P. Zbigniew Marusa tel. 25 757 91 50, 503061114
(w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. w poniedziałek od 8:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 16:00).

 

KANALIZACJA

Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 96 B, 05-306 Jakubów

Osoby obsługujące oczyszczalnię ścieków:
Witold Gańko
tel. 514 099 850

Oczyszczalnia ścieków w Leontynie
Leontyna 33, 05-306 Jakubów

Osoby obsługujące oczyszczalnię ścieków:
Henryk Roguski
tel. 530 730 220

Accessibility