Woda kapiąca z kranu do prawie pełnej szklanki

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z postępującą suszą oraz niepokojąco bardzo dużym rozbiorem wody należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  1. Ograniczyć do niezbędnego minimum zużycie wody uzdatnionej dla celów gospodarczych.
  2. Korzystać wyłącznie ze sprawnych punktów poboru wody wyposażonych w sprawne liczniki (wodomierze) zaplombowane przez pracownika gminy.
  3. Zakaz używania wody uzdatnionej do podlewania ogrodów, trawników, napełniania przydomowych basenów i innych celów, niż potrzeby bytowe.
  4. Kategoryczny zakaz poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych, niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD SPOWODUJE KONIECZNOŚĆ PRZERW W DOSTAWIE WODY, A TAKŻE NAŁOŻENIE KAR FINANSOWYCH.

BARDZO PROSZĘ O POWAŻNE PODEJŚCIE DO TEGO PROBLEMU!                                                                  

WÓJT

HANNA WOCIAL

 

Accessibility