osoby niepełnosprawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-pielegnacyjne-od-1-stycznia-2024-r—nowe-zasady3 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie tel. 25 758- 24-28.

Accessibility