Lis idący po śniegu

‘W dniach 4-15 listopada 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii przeprowadza akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. Na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie wykonuje się przy użyciu doustnej szczepionki LYSVULPEN umieszczonej we wnętrzu przynęty, w kształcie krążka lub kwadratu, koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym. Zrzuty oraz wyłożenie ręczne nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy.
Każdy, kto miałby styczność ze szczepionką powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić lekarzowi weterynarii. Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.

plakat z szczepieniem lisów
Cbd Gummies Science 300mg What Kind Of Cbd Oil Is Used For Arthritic Pain Best Cbd Products At Cvs Cbd Edibles Gummy Worms Tampa Hemp Vs Cbd Gummies For Pain Recommended Dose Of Cbd Gummies For Anxiety And Sleep Cbd Gummies For Kids With Adhd Cbd Gummies Near Newfoundland Pa How Do Cbd Topical Pain Creams Work Cbd Products Albany Ny Hoice Cbd Gummies Is 3000 Mg Of Cbd Gummies Too Muxh Is Thc In Cbd Gummies Cbd Helping With Anxiety Topical Cbd Products At Cvs Best Topical Product With Cbd Oil For Pain Cbd Gummy Types Elite Cbd Products Denver Co Kangaroo Cbd Sugar Free Gummies Bad Drip Cbd Gummies
Accessibility